تورهای پیشنهادی

تورهای بیشتر
کاریابی در آژانس های مسافرتی
هواپیمایی مسیر تاریخ ساعت ظرفیت ش.پ قیمت (تومان)
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۱:۴۵
× ۱
7124
38,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۰
× ۱
7080
43,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۰
× ۵
7080
43,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۳۰
× ۲
4098
43,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۳۰
× ۳
4098
43,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۳۰
× ۴
4098
43,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۳۰
× ۶
4098
43,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۵۹
× ۳
7056
48,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۵۹
× ۳
7056
48,000
معراج معراج Airbus
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۲:۰
× ۳
2821
48,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۱:۳۰
× ۱
7152
58,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۳۰
× ۶
4002
67,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۳۰
× ۶
4002
67,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۴۵
× ۸
1225
68,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۰
× ۷
045
68,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۳۰
× ۵
7026
72,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۰
× ۴
045
72,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۳۰
× ۲
4002
82,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۱۰
× ۴
155
83,000
معراج معراج Airbus
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۲:۰
× ۱
2821
83,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  یزد چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۰
× ۹
7120
88,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۰
× ۱
7080
98,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
کیش  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۶
6934
98,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
کیش  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۷
6934
98,000
ایران ایر ایران ایر ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۴۰
× ۱
3322
92,800
ایران ایر ایران ایر Fokker
بندرلنگه  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۱۰
× ۸
235
92,800
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۱۵
× ۵
4005
108,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  یزد چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۰
× ۹
7120
108,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  اهواز سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۵۰
× ۴
2616
108,700
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۱۰
× ۹
4017
108,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۲۰
× ۸
607
109,800
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۴:۴۵
× ۴
020
118,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۱۵
× ۶
4005
118,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  آبادان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۵
× ۵
7105
118,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  آبادان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۵
× ۵
7105
118,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۱۵
× ۵
4084
118,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۳۰
× ۵
4086
118,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۳۰
× ۹
4086
118,000
ایران ایر ایران ایر ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۴۰
× ۹
3322
114,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
بندرلنگه  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۱۰
× ۹
235
114,000
ایران ایر ایران ایر ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۰:۵
× ۴
3387
114,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
شیراز  -  بندرلنگه سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۳۵
× ۴
234
114,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۱۵
× ۳
3824
114,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
مشهد  -  بیرجند سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۲۰
× ۳
386
114,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۲۰
× ۹
607
115,100
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۱۰
× ۹
4017
119,400
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۴:۵۰
× ۳
020
128,000
ماهان ایر ماهان ایر نامشخص
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۱:۴۵
× ۲
1042
128,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۱:۴۵
× ۲
1042
128,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۵۰
× ۵
4109
128,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۵۰
× ۵
4109
128,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۰
× ۸
3818
120,400
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۱۵
× ۹
3824
120,400
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۲۰
× ۹
607
122,500
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۹
3750
122,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تبریز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۳۰
× ۹
3810
123,600
آتا آتا Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۳۰
× ۷
5704
133,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۰
× ۹
3818
126,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۱۵
× ۹
3824
126,800
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۳۰
× ۱
7060
127,900
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  اهواز سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۵۰
× ۲
2616
128,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۲۰
× ۹
607
128,900
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۳۰
× ۷
5601
138,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۳۰
× ۴
942
138,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۳۰
× ۸
942
138,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۳۰
× ۶
963
138,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۵۵
× ۱
6956
138,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۳۰
× ۵
4002
138,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۴۵
× ۸
4074
138,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۷
6245
138,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۱۵
× ۹
3824
133,100
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۰
× ۹
3818
133,100
کیش ایر کیش ایر Boeing
آبادان  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۱۵
× ۵
7104
142,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
آبادان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۳۰
× ۴
3847
134,200
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۹
3750
134,200
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۲۰
× ۹
607
135,200
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  اهواز سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۵۰
× ۱
2616
139,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۱۵
× ۹
3824
139,500
ایران آسمان ایران آسمان ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۱۰
× ۳
3825
139,500
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۰
× ۹
3818
139,500
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۴۵
× ۵
4074
148,000
تابان ایر تابان ایر نامشخص
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۴۵
× ۵
6329
148,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۶:۴۵
× ۸
6257
148,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۰:۳۰
× ۵
4026
148,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۱۵
× ۵
5665
148,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
گرگان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۳۵
× ۱
629
140,500
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۱۰
× ۹
4017
140,600
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۲۰
× ۹
607
141,600
ایران آسمان ایران آسمان ATR
تهران  -  رامسر سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۵۰
× ۵
606
141,600
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۰
× ۸
7022
143,300
ایران آسمان ایران آسمان ATR
قشم  -  شیراز سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۱۹:۳۰
× ۵
3801
143,700
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۵۰
× ۵
4109
153,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
آبادان  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۱۵
× ۵
7104
153,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۰
× ۹
3818
145,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۴۰
× ۱
3819
145,800
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
آبادان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۳۰
× ۴
3847
145,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۱۵
× ۹
3824
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۴۰
× ۹
3322
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
ساری  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۱:۳۰
× ۹
3319
145,800
ایران ایر ایران ایر Fokker
شیراز  -  بندرلنگه سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۳۵
× ۹
234
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
تهران  -  رامسر سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۰
× ۷
3323
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۰:۵
× ۵
3387
145,800
ایران ایر ایران ایر Fokker
بندرلنگه  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۱۰
× ۹
235
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
اصفهان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۳:۳۵
× ۲
3301
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۵۰
× ۵
3386
145,800
ایران ایر ایران ایر Boeing
مشهد  -  بیرجند سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۲۰
× ۹
386
145,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۱۰
× ۹
3825
145,800
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۹
3750
145,800
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
تهران  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۴:۴۵
× ۹
020
146,330
ایران آسمان ایران آسمان ATR
تهران  -  رامسر سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۵۰
× ۹
606
148,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۲۰
× ۹
607
148,000
تابان ایر تابان ایر BAe
تهران  -  مراغه سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۲۰
× ۹
6293
148,000
تابان ایر تابان ایر BAe
مراغه  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۲۰
× ۹
6294
148,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۶:۱۵
× ۴
6251
157,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۰:۳۰
× ۳
4026
158,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۰
× ۶
967
158,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۱۵
× ۶
4044
158,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۱۰
× ۶
5653
158,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۳۰
× ۳
5602
158,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
گرگان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۳۵
× ۱
629
152,200
قشم ایر قشم ایر Fokker
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۳۰
× ۲
1259
163,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۳۰
× ۱
4311
163,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
قشم  -  شیراز سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۱۹:۳۰
× ۹
3801
155,400
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۰
× ۷
7022
155,600
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
آبادان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۱۵
× ۳
7104
156,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
آبادان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۳۰
× ۸
3847
157,500
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۹
3750
157,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  نوشهر سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۰
× ۸
604
158,600
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۱۵
× ۷
3701
159,600
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تبریز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۳۰
× ۹
3810
159,600
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  اهواز سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۵۰
× ۲
2616
159,600
ساها ایر ساها ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۱:۴۵
× ۳
161
168,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۰
× ۷
961
168,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۳۰
× ۹
6213
168,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۴۰
× ۷
936
168,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تبریز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۳۰
× ۶
1272
164,900
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۰
× ۵
965
173,000
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  دزفول سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۱۰
× ۲
864
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۱۵
× ۹
622
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۱۵
× ۹
3701
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
گرگان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۳۵
× ۹
629
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  نوشهر سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۰
× ۹
604
167,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اهواز سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۱۹:۵
× ۲
4013
167,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
کیش  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۱۰
× ۱
3805
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  سبزوار سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۳۰
× ۴
3700
167,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۰
× ۳
7022
167,900
آتا آتا Boeing
کرمانشاه  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۴
5711
177,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۳۰
× ۸
5646
178,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۲:۱۵
× ۳
019
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۰:۳۰
× ۹
4026
178,000
آتا آتا Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۲:۲۰
× ۴
5636
178,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۴۵
× ۹
6291
178,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۰
× ۹
6290
178,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۰
× ۴
989
178,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۲۵
× ۷
978
178,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۳۰
× ۷
5645
178,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  اهواز سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۵۰
× ۳
2616
170,200
ایران آسمان ایران آسمان ATR
قشم  -  شیراز سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۱۹:۳۰
× ۹
3801
171,300
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
آبادان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۳۰
× ۸
3847
172,300
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۹
3750
172,300
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۶:۱۵
× ۴
6251
173,400
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۳۰
× ۱
6221
173,400
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۳۰
× ۲
7060
174,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
رشت  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۳۰
× ۷
905
183,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۱:۴۵
× ۹
7124
175,500
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۰:۰
× ۹
7128
175,500
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۰
× ۳
7080
175,500
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۵۹
× ۹
7056
175,500
کیش ایر کیش ایر Fokker
کیش  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۳۰
× ۴
7026
175,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  نوشهر سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۰
× ۹
604
175,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تبریز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۵۵
× ۹
3811
175,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تبریز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۳۰
× ۹
3810
175,500
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۱۹:۱۵
× ۷
7052
175,500
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۹
6245
176,300
قشم ایر قشم ایر Fokker
تبریز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۳۰
× ۹
1272
177,600
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
آبادان  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۲۰
× ۹
3737
178,700
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  یزد چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۴۰
× ۱
6950
187,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
آبادان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۱۵
× ۲
7104
179,800
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۶:۴۰
× ۴
956
188,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
گرگان  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۶:۰
× ۶
1295
188,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
سه شنبه ۳ بهمن
۲۲:۱۰
× ۲
019
188,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
یزد  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۴۵
× ۵
6952
188,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۱۰
× ۹
3825
180,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۱۵
× ۹
3824
180,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۴۰
× ۶
3819
180,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۰
× ۹
3818
180,800
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
دزفول  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۲۰
× ۱
865
181,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
کیش  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۱۰
× ۶
3805
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۱۵
× ۹
622
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  دزفول سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۱۰
× ۶
864
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
گرگان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۳۵
× ۹
629
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سنندج  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۱۰
× ۹
839
182,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
تهران  -  رامسر سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۵۰
× ۹
606
182,900
قشم ایر قشم ایر Fokker
اصفهان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۵۰
× ۶
1281
182,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رامسر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۲۰
× ۹
607
182,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
تهران  -  رامسر سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۱۵
× ۹
826
182,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  نوشهر سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۰
× ۹
604
184,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۴۵
× ۱
6291
184,200
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۰
× ۱
6290
184,200
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۶:۱۵
× ۳
6251
186,100
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۳۰
× ۳
6221
186,100
ایران آسمان ایران آسمان ATR
قشم  -  شیراز سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۱۹:۳۰
× ۹
3801
186,100
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
آبادان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۳۰
× ۸
3847
187,200
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۰
× ۹
3750
187,200
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  ایلام سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۶:۲۵
× ۷
840
189,300
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۳۰
× ۳
6221
198,000
آتا آتا Boeing
ارومیه  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۶:۳۰
× ۱
5679
198,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  رشت سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۷:۱۵
× ۴
7136
191,400
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۲:۳۰
× ۲
7060
191,600
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۱:۴۵
× ۵
7124
192,300
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۰:۰
× ۲
7128
192,300
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۳:۵۹
× ۹
7056
192,300
کیش ایر کیش ایر Fokker
کیش  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۳۰
× ۲
7026
192,300
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۱۹:۱۵
× ۲
7052
192,300
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  نوشهر سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۰
× ۹
604
192,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تبریز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۹:۳۰
× ۹
3810
192,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تبریز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۵۵
× ۹
3811
192,500
قشم ایر قشم ایر Fokker
کیش  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۵۰
× ۴
1225
193,500
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۱۵
× ۴
039
203,000
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
آبادان  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۲۰
× ۹
3737
196,700
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۰
× ۷
830
197,800
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
مشهد  -  تهران سیستمی
سه شنبه ۳ بهمن
۲۲:۳۰
× ۹
1036
197,800
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۴ بهمن
۵:۱۰
× ۵
4017
206,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
بوشهر  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۸:۵۰
× ۷
4024
198,800
ایران ایر ایران ایر ATR
اصفهان  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۱:۵۰
× ۹
3367
198,800
ایران ایر ایران ایر ATR
کیش  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۰:۵۰
× ۹
3377
198,800
ایران ایر ایران ایر ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۱۳:۵۰
× ۹
3386
198,800
ایران ایر ایران ایر ATR
اصفهان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۴ بهمن
۳:۳۵
× ۶
3301
198,800